«

Hľadať

Vedieť ako na to:

Údržba a dezinfekcia zariadení na polievanie a máčacích nádrží

 

Zariadenia na polievanie a máčacie nádrže musia byť pravidelne udržiavané a dezinfikované, aby sa pri nanášaní vrstiev dosiahol dobrý výsledok a aby nedošlo k bakteriálnej kontaminácii, ktorá vedie k vzniku nepríjemných pachov. To možno dosiahnuť použitím jednoduchých, denných opatrení.

Pred začatím práce a pri polievaní viackrát denne skontrolujte viskozitu pomocou odmerky DIN-4 alebo ISO-3 – priebežné časy nájdete v príslušnom technickom katalógovom liste. Na riedenie používajte prosím iba čistú vodu z vodovodu. Všetky nástroje na miešanie, riedenie a prelievanie ihneď po použití umyť čistou vodou a nechať vyschnúť. V prípade zariadení na polievanie treba dbať na to, aby všetky trysky zostali otvorené a sitá čisté.

 

Odporúčame, aby ste po skončení práce vyprázdnili zariadenie na polievanie a umyli ho čistou vodou, pričom nepoužívanú máčaciu nádrž treba zakryť.

Zariadenie na polievanie a máčaciu nádrž je nutné preventívne dezinfikovať. Na tento účel možno využiť obdobia prerušenia prevádzky, podnikové dovolenky alebo obdobie vianočných sviatkov. Dezinfekcia je nutná vtedy, keď náterový materiál začne mať hnilobný zápach.

 

Pritom je dôležité vypustiť náterový materiál a zlikvidovať materiál s hnilobným zápachom – materiál po dezinfekcii v žiadnom prípade nenaliať späť. Ako dezinfekčný roztok možno použiť napr. Lyso 3025.