«

Hľadať

Vedieť ako na to:

Spracovanie vodou riediteľných lakov a lazúr

 

Výhody používania vodou riediteľných lakovacích systémov v prostredí lakovne v porovnaní s používaním materiálov s obsahom riedidla sú oveľa väčšie, ako by sa zdalo. Vodou riediteľné lazúry a laky poskytujú okrem iného výhody z hľadiska požiadaviek platných pre prevádzkovú kontrolu, emisné hodnoty, koncepciu filtračných a elektrických zariadení, nebezpečenstva výbuchu a vzniku požiaru a ohrozenia zdravia zamestnancov.

Často sa spomínajú aj ďalšie výhody z hľadiska lakovacej technológie ako napríklad vylúčenie ventilácie priestorov, menšie nároky na temperovanie priestoru a radikálne skrátenie lakovacích časov, tie však nemožno realizovať bez kompromisov v kvalite lakovania. Preto chceme upozorniť na niektoré body v súvislosti s prevenciou chýb pri lakovaní:

 

1. Odvádzanie vlhkosti a temperovanie
Názor, že vodou riediteľné laky bez obsahu riedidiel netreba ventilovať je nesprávny. Kým v lakovacej vrstve zostáva voda, vrstva nemôže vytvrdnúť. Je preto veľmi dôležité, aby na mieste sušenia bola zaistená dobrá ventilácia.

 

2. Hrúbka mokrej vrstvy
Reológia mnohých disperzných lakov umožňuje aplikáciu väčších hrúbok mokrej vrstvy. No lakovacie vrstvy s touto hrúbkou nemôžu v normálnom čase sušenia 12–18 hodín dostatočne vytvrdnúť, čo vedie k problémom pri transporte, vešaní a stohovaní okien. Ak vám záleží na dobro vysušení vrstvy laku v noci, potom nanášajte vodou riediteľné laky s maximálnou hrúbkou do 150 μm.

3. Sušenie
Ak sa vysušenie predpokladá iba na základe vonkajšieho vzhľadu alebo dotyku a druhá lakovacia vrstva je aplikovaná iba po niekoľkých hodinách, potom môže prvá vrstva v dôsledku pôsobenia vody druhej vrstvy napučať a následne schnúť iba s veľkým oneskorením.

 

4. Profily sušenia
Tesniace materiály a prisávacie tesnenia musia byť zosúladené so systémom vodou riediteľného laku, aby nedošlo k napučaniu, zafarbeniu a zlepeniu pri natieraní alebo v kombinácii s náterom.

 

5. Kovania
Kovania a konzoly musia byť odolné proti korózii. Prítlačný tlak medzi rámom a krídlom musí po celej ploche konštrukčného dielu (krídlo) rovnomerný a nesmie byť príliš veľký.