«

Hľadať

Vedieť ako na to:

Používanie striekacej pištole

 

V záujme trvácnosti drevenej konštrukčnej časti je mimoriadne dôležité, aby bola povrchová vrstva aplikovaná rovnomerne. Preto je (popri správnom výbere striekacieho systému) dôležité zvládnuť aj optimálnu prácu so striekacou pištoľou.

Správne používanie striekacej pištole

Richtige Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Tryska je vždy v pravom uhle k povrchu
  2. Odstup pri lakovaní 20-25 cm
  3. Veďte pištoľ vždy v rovnomernej vzdialenosti od povrchu

Nesprávne používanie striekacej pištole

Falsche Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Klopením pištole sa vytvorí vo farbe bublina, ktorá vytvára slzy a pásy
  2. Odstup pri lakovaní je príliš malý alebo veľký
  3. Kyvné pohyby pištoľou (vytvára rôzne hrúbky vrstiev)