«

Hľadať

Technológie viazania iónov

Viac ochrana proti viditeľnému zafarbeniu

 

Spoločnosti Sikkens Wood Coatings sa pomocou technológie viazania iónov podarilo dosiahnuť skutočný prelom v izolácii extraktov z dreva. Patentovaná technológia poskytuje bezpečnú ochranu pred vytekaním živíc farby. Viditeľné zafarbenia drevených povrchov s krycím alebo lazúrovacím náterom sú značne redukované.

 

Inovatívne medzivrstvy CETOL® WM 675 a CETOL® WM 680 však nielen účinne redukujú zafarbenia, ale vďaka dobrému zmáčaniu a plneniu pórov zvyšujú aj poveternostnú odolnosť celého náterového systému. Sú použiteľné pre väčšinu druhov listnatých a ihličnatých drevín. Vďaka vylúčeniu ťažkých kovov predstavuje CETOL® WM 675 a CETOL® WM 680 ekologický, neškodný produkt.

 

Technológia viazania iónov funguje nasledovne:
Na dosiahnutie vysokého izolačného účinku využíva protiklad medzi väčšinou negatívne (–) nabitými extraktmi z dreva a kladne (+) nabitými zložkami v rámci pojiva. Farbivá sú priťahované iónovými koncami a vytvoria tak trvalú väzbu s náterom (pozri obrázok nižšie). Tak možno značne redukovať alebo dokonca úplne zamedziť krvácaniu farebných extraktov dreva. To platí najmä pre dubové drevo.

Dub bez technológie viazania iónov
Dub bez technológie viazania iónov
Dub s technológiou viazania iónov
Dub s technológiou viazania iónov

Vynikajúce izolačné vlastnosti bez obsahu ťažkých kovov

Priľnavosť: Pomocou bežných štruktúr pojiva nie je možné úplne chemicky naviazať uvoľnené častice extraktov dreva v rámci impregnačného náteru. Pomocou elektrochemického procesu ILT naviažu iónové skupiny uvoľnené častice extraktov dreva v rámci povlaku a zabránia tak vytekaniu živíc farby až po povrch dreva.

Fixovanie: Farbivá sú pri fixovaní trvale chemicky viazané.

Rôzne záporne nabité častice extraktov dreva

Pojivo s kladnými iónovými skupinami

Kladne nabité zložky pojiva

Stručný prehľad

  • Bezpečná ochrana proti krvácaniu farby extraktov z dreva, najmä pri dubovom dreve
  • Dobré zmáčanie pórov a mokrá priľnavosť zvyšujú odolnosť celej povrchovej úpravy proti poveternostným vplyvom
  • Ekologicky neškodný produkt vďaka vylúčeniu ťažkých kovov
  • Použiteľné pre väčšinu druhov listnatých a ihličnatých drevín