«

Hľadať

RUBBOL®

Systémové odporúčania pre druhy dreva

Druh drevaUpozornenia pre nanášanie náteru RUBBOL® Produkty

Cukornaté zložky dreva sa izolujú pomocou náterov CETOL® WM 675 alebo CETOL® WM 680. RUBBOL® WM 270 sa nesmie použiť, pretože by mohlo v dôsledku extraktov dreva dôjsť k pretrhnutiu.
smrek červený

Medzivrstva prispieva k lepšiemu vyplneniu pórov a k zníženiu tvorby bubliniek, napr. CETOL® WM 665 alebo CETOL® WM 610.
meranti

RUBBOL® WM 270 izoluje aj farbiace extrakty dreva.
dub

V záujme izolácie farbiacich extraktov dreva použite podľa možnosti základné nátery s obsahom rozpúšťadla s RUBBOL® SP 110. To platí aj pre druhy dreva ako sú afrormosia, afzelia, framiré, iroko, merbau, padouk, sapupira, sipo.
Tík


Modifikované druhy dreva, napr. accoya


V týchto prípadoch je rozumné použiť základný náter odolný proti modraniu. Pre medzivrstvy a koncové nátery odporúčame produkty s technológiou Duraflex ako sú RUBBOL® WM 382 alebo RUBBOL® WF 387.