«

Hľadať

Know-how povrchovej úpravy

Drevo má vynikajúce stavebno-fyzikálne vlastnosti. To zahrňuje vysokú pevnosť v tlaku, elasticitu a dobrú tepelnú izoláciu. Z hľadiska zachovania kvality dreva je veľmi dôležitý náterový systém. Na nasledujúcich stranách vám chceme poskytnúť tipy pre štruktúry náteru v závislosti od druhu dreva alebo oblasti použitia.