«

Hľadať

Montážne produkty

 

Doplnkové produkty Sikkens Wood Coatings – pretože ošetrované drevo vydrží dlhšie. Ak majú mať zákazníci trvalú radosť zo svojich okien a domových dverí, potom je nutná profesionálna montáž a pravidelné čistenie a údržba. Tým sa predlžuje aj interval renovácie.

 

Správna ochrana pre drevené okná
Prípadným poškodeniam a škvrnám na rámoch, krídlach okna alebo skle pri stavebných, omietacích a maliarskych prácach predídete tým, že dôsledne prikryjete všetky povrchy po obvode okna. Použité fólie a lepiace pásky nesmú obsahovať zmäkčovače a rozpúšťadlá a musia byť odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom (napr. tesa 4438). Drevené prvky nenechávajte prosím polepené alebo pokryté dlhšie ako dva týždne, pretože inak sa môže v dreve nahromadiť škodlivá vlhkosť. Do troch mesiacov po montáži by mali byť ukončené všetky omietacie a maliarske práce.

 

Údržba povrchovej úpravy
Povrchová úprava vašich drevených okien si vyžaduje údržbu v pravidelných intervaloch. V závislosti od podmienok odporúčame pre krycie nátery interval 4 až 5 rokov a pre lazúrovacie nátery interval 2 až 3 roky. Pre tieto účely sú k dispozícii ekologické a vodou riediteľné produkty Sikkens Wood Coatings:

 

Údržba
Aj pri špičkových produktoch sa v ojedinelých prípadoch môžu vyskytnúť nedostatky. V záujme ich rýchleho odstránenia je nutné vziať do úvahy niekoľko vecí:: Je dôležité, aby boli dodržiavané odporúčania pre údržbu a ošetrovanie a raz do roka skontrolovať povrchovú úpravu na prípadné mechanické poškodenia. Jednotlivé, malé miesta poškodenia musia byť okamžite odborne opravené, pričom opravy je pri reklamácii nutné preukázať. To znamená: Ak sú pri údržbe zistené malé poškodenia, potom ich treba v rámci údržby ihneď odstrániť, aby sa zabránilo zväčšovaniu poškodenia a aby sa zaistilo zachovanie ochrannej vrstvy. Pri údržbe treba príslušné oblasti vždy ošetriť minimálne od jedného V spoja po nasledujúci V spoj. Vrstvu, ktorá už nie je nosná, treba odstrániť a drevo pod vrstvou obrúsiť do takej miery, aby neboli viditeľné vyblednuté časti. Nosný starý náter treba zľahka obrúsiť. Na čistý, suchý nosný podklad možno naniesť štetcom údržbový náter s využitím vhodného údržbového produktu.