«

Hľadať

Medzivrstva ako „optimalizáciu systému“ pre lepšie výsledky

 

Zvyčajne sa na dvojvrstvové lakované povrchy (medzivrstva a konečný náter) použije rovnaký produkt. No v mnohých prípadoch možno dosiahnuť lepšie výsledky kombináciou produktov. Spoločnosť Sikkens Wood Coatings preto odporúča pri určitých druhoch dreva kombinované riešenia, ktoré zabránia vytvoreniu slabých miest v budúcnosti.

 

Lazúrovacie medzivrstvy
Tvrdé drevá s veľkými pórmi sa pri bežnom striekaní medzivrstvy na okrajoch pórov a na hranách často nevyplnia tak optimálne. Preto sa nad nimi pri záverečnom lakovaní nevytvorí homogénny, uzavretý film s dostatočným vyplnením pórov. Tieto kritické zóny predstavujú potenciálne „slabé miesta“ pre poveternostné vplyvy, pretože tade môže vniknúť vlhkosť a UV žiarenie. V takom prípade poskytuje medzivrstva zvýšenú systémovú bezpečnosť.

 

Krycie medzivrstvy
Pri drevách, ktoré sú bohaté na zložky (okrem smreka červeného), poskytuje RUBBOL® WM 270 v kombinácii s izolačným základným náterom dobrú ochranu proti nežiaducim nafarbeniam. V každom prípade je však nutné dodržať odporúčanú dobu sušenia (pozrite technický katalógový list).