«

Hľadať

Základ pre maximálnu ochranu: kvalitná impregnácia a impregnačný základný náter

 

Drevo treba ako stavebný prvok chrániť pred trvalým pôsobením vlhkosti, aby nedošlo k problémom. To sa v prvom zaisťuje konštrukciou. Ak by do stavebného prvku predsa niekedy vnikla vlhkosť, naše impregnácie a impregnačné základné nátery poskytujú spoľahlivú ochranu a zabránia vzniku hniloby a nežiaducich nafarbení.

 

Impregnačné nátery Sikkens Wood Coatings
Naše impregnácie poskytujú maximálnu bezpečnosť a zlepšujú „prirodzenú trvácnosť“ všetkých druhov ihličnatého a listnatého dreva. Impregnácia jednotlivých dielov najmä v oblasti škár a čapov zabezpečí zvýšenú ochranu proti modraniu a hnilobe.

 

Impregnačné základné nátery Sikkens Wood Coatings
Vďaka inovatívnej koncepcii vám poskytujú hneď dve dôležité výhody. Vďaka nášmu produktu 2-v-1 zaistíte ochranu dreva a funkciu základného náteru v rámci jedného kroku pracovného postupu.

 

To znamená: minimálna nasadenie, maximálny zisk. Pomocou nášho impregnačného základného náteru môžete ušetriť až 50 % materiálových nákladov a 25 % priebežného času. Odporúčané nanášané množstvo pre prax je 120-160 g/m2 na splintové drevo.

 

Náš impregnačný základný náter zaisťuje, aby bolo drevo účinne chránené s využitím technológie prenosu fáz, pretože účinné látky vnikajú mimoriadne hlboko do dreva. Tak získava drevo potrebnú ochranu proti modraniu a hnilobným hubám.

 

Nemecká norma DIN 68800 – dobrý štandard pre európsky trh
Čo je preventívna chemická ochrana dreva? Norma DIN 68800 reguluje používanie prostriedkov na ochranu dreva. V minulosti bola preventívna chemická ochrana dreva regulovaná len na základe triedy odolnosti použitého dreva. Dnes sa zohľadňuje aj trieda používania a doba použitia ako aj požadovaná kvalita a miera záťaže. Norma teraz platí aj pre výrobcov rozmerovo stálych drevených konštrukčných prvkov. Výrobcovia drevených okien môže svoju výrobu zostaviť aj tak, aby vo všeobecnosti nezahrňovala preventívnu chemickú ochranu dreva. Tak je napríklad možné, že aj pri drevených oknách triedy používania 3.1 a vysokej miere zaťaženia nemusia využívať preventívnu chemickú ochranu dreva. Pre drevené stavebné diely, ktoré nie sú nosné, ako sú napríklad okná a dvere, platí až do triedy používania 3.1 trieda vniknutia do hĺbky NP1 (New Penetration Class), to znamená, že pre hĺbku vniknutia neplatia žiadne požiadavky. Iba pre drevá s dobrou impregnačnou schopnosťou ako sú napr. borovica je požadovaná trieda vniknutia do hĺbky NP2, to znamená minimálne 3 mm bočne v splinotovom dreve.