«

Hľadať

S rozumom a srdcom

Spoločnosť Sikkens Wood Coatings kladie veľký dôraz na dobrú spoluprácu – internú i externú. Len tak môžeme zvládnuť vysoké nároky, ktoré sú na nás kladené.


Záruka najvyššej kvality.

 

Sikkens Wood Coatings vývojom produktov a špičkovými náterovými systémami vždy vytvára nové štandardy v povrchovej úprave dreva. Cieľ: spoľahlivé riešenia ochrany dreva pre každý podklad a každú aplikáciu.

Podpora inovácie.

 

V laboratóriách Sikkens Wood Coatings pracujeme neúnavne na vývoji nových technológií a produktov – k vášmu úžitku.

Zaručenie kontinuity.

 

Už vtedy platilo pre naše produkty: Naozaj dobré je len to najlepšie! Tradícia v ochrane dreva zaväzuje.

Preukázať svoju kompetenciu v oblasti farieb.

 

V spoločnosti Sikkens Wood Coatings sme boli vždy vedení fascináciou z farieb. Výsledok: veľmi rozsiahla ponuka farebných odtieňov a najlepšia kompetencia na trhu s farbami.

Živý servis.

 

Aj v našej ponuke služieb chceme spĺňať najvyššie nároky. Pretože sme presvedčení: Spolu sme úspešnejší!