«

Hľadať

Sikkens – história úspechu

Naša spoločnosť dosiahla od svojho založenia v roku 1792 veľmi mnoho: Rast na základe rastúceho dopytu, rozsiahlych vývojových projektov a významných fúzií. Utvorte si svoj vlastný obraz na základe dôležitých dátumov v našej histórii.


1792

Maliar Wiert Willem Sikkens, žijúci v Groningene, začína s výrobou vlastných lakov, ktoré predáva kolegom maliarom a ďalším zákazníkom. Zrodila sa značka Sikkens.

 

1837
Geert Willem, ktorý prevzal podnik po svojom otcovi, robí svojho švagra Willema Penaata podielnikom na výrobe lakov. Vzniká firma G. W. Sikkens & Co. – meno, ktoré sa už čoskoro stane synonymom kvality a remeselnej zručnosti.

 

1869
Bola postavená prvá továreň mimo Groningenu. Krátko na to nasleduje výstavba pobočky v Emdene, aby bolo možné uspokojiť rastúci dopyt aj v Nemecku.

 

1903
V Groningerskom priemyselnom parku Helpmann je uvedená do prevádzky ďalšia továreň. Neskôr je komplex rozšírený o laboratórium pre sledovanie kvality a vývoj nových produktov.

 

1928
Sikkens zavádza celulózový lak, ktorý je vyrábaný v špeciálnej továrni. Nový striekateľný lak bol využívaný najmä v priemysle.

 

1934
Syntetický lak Rubbol AZ predstavoval začiatok novej éry maliarskeho remesla. Už vtedy spoločnosť Sikkens priebežne informovala všetky osoby pôsobiace v tomto odvetví o moderných produktoch a metódach spracovania.

 

1939
Celý podnik sa presťahoval z Groningenu do Sassenheimu. Nútenú prestávku počas druhej svetovej vojny využila spoločnosť Sikkens na to, aby v laboratóriu vyvíjala umelé živice.

 

1947
Práca na vývoji počas vojny viedla k založeniu továrne na výrobu umelých živíc "Synthese", ktorá sa dnes volá Akzo Nobel Kunstharze. Okrem toho zaviedla spoločnosť Sikkens účinný plán údržby, ktorý zaručoval dlhodobú ochranu budovy a viedol k úspore ďalších nákladov.

 

1957
Sprístupnenie nemeckého trhu otvorením prvého sídla v Pinnebergu pri Hamburgu. Zároveň prevzala spoločnosť Sikkens v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch známe továrne ako napríklad Alpha Wandfarbe, Flexa Heimwerkerfarben, Smits` Bautenlacke und nautische Farben ako aj Cetabever Beize. Ďalšie výrobné jednotky boli otvorené v Belgicku, Švédku, Taliansku a Nemecku. Všetky výrobné prevádzky tvorili spolu s továrňami na výrobu surovín ako napríklad "Synthese", holdingovú spoločnosť Sikkens.

 

1962
Sikkens sa rozčlenila na skupinu KZK (Koninklijke Zout Kette).

 

1965
Zlúčenie s firmou Koninklijke Zwanenberg Organon (KZO).

 

1969
KZO bola spojené s AKU (Algemene Kunstzijde Unie) – tak vzniklo Akzo. V Nemecku bola kúpená továreň na výrobu farieb Lesonal Farbfabrik a vo Francúzsku Astral, ktoré spoločne so skupinou Sikkens vytvorili Akzo Coatings. Tým bol položený základ pre rast v západnej a východnej Európe, v severnej a južnej Amerike ako aj v Ázii a Afrike.

 

1993
Fúzia Akzo so švédskou spoločnosťou Nobel, ktorá sa od roku 1871 špecializuje na výrobu lakov a politúr viedla k vzniku spoločnosti Akzo Nobel. Osvedčené značky ako sú laky Rubbol, lazúry Cetol, stenové farby Alpha zostali zachované tak ako aj kvalita osvedčená už od roku 1792.

 

2000
Obchodná sekcia priemyselnej povrchovej úpravy sa stáva časťou AkzoNobel Industrial Finishes.

 

Do roku 2010
Zavedenie rôznych inovatívnych koncepcií ako napr. technológie Duraflex , technológie viazania iónov alebo koncepcie záručného plnenia LONGLIFE.

 

2011
Spoločnosti Disney a McDonald‘s sa rozhodli pre spoločnosť Sikkens, aby bola celosvetovým dodávateľom náterov pre konštrukčné prvky z dreva.

 

2013
Z obchodnej sekcie Sikkens Holzbau sa vyčlenila spoločnosť Sikkens Wood Coatings, čo umožňuje zamerať pozornosť a odborné kapacity na povrchovú úpravu dreva.