«

Hľadať

Meno známe na celom svete: AkzoNobel

AkzoNobel je celosvetový líder vo výrobe farieb a lakov a jeden z popredných výrobcov špeciálnych chemických látok. Zásobujeme spoločnosti a spotrebiteľov na celom svete inovatívnymi produktmi a so zápalom pracujeme na vývoji trvalo udržateľných riešení pre našich zákazníkov. Naše sídlo je v Amsterdame (Holandsko) a zaujímame popredné miesto v oblasti udržateľných riešení. Našich 50.000 zamestnancov/zamestnankýň vo vyše 80 krajín podáva špičkový výkon a snaží sa v zmysle nášho hesla „Tomorrow’s Answers Today™“ poskytovať už dnes odpovede pre budúcnosť.

 

Naše produkty nájdete všade, od olympijských štadiónov v Číne cez prístavný most v Sydney, dokonca aj na vašom dome. 44% našich obratov realizujeme na silne rastúcich trhoch ako je napríklad juhovýchodná Ázia a Amerika.

 

Pritom sme stále v kontakte s našimi zákazníkmi s cieľom priebežne vyhodnocovať svoju vernosť vytýčeným nárokom a robiť pokroky. Už dnes zaisťujeme okrem plnenia vysokých nárokov na kvalitu a bezpečnosť aj udržateľnú ochranu životného prostredia vďaka optimálnemu využívaniu zdrojov a energie. www.akzonobel.com